Matrix Rom English English

Matrix Rom casa software

 

Produsele noastre fac mai usoara afacerea dvs
Editura
:: OUTSOURCING
:: OFERTA NOASTRA
:: EXPERIENTA
     :: PRODUSE
Matrix DEVIZ
Matrix CONSTRUCT
Matrix INSTAL
    Comanda on-line
    Abonament on-line
    Download demo
Matrix EVAL
Matrix ACCES
Matrix OBIECT
Matrix GANTT
Matrix PRET
Matrix PATRIMONIU
Matrix CALITATE
Matrix LEGIS
Matrix TERMIC
Matrix ENERG
Matrix DIRIG
Matrix CADASTRU
Matrix AUDIT ENERGETIC
Matrix VERIF
:: Abonare newsletter
Nume Prenume / Firma:
Email:

Microsoft Certified Partner
Vizualizare Cos   (0 Obiecte)
:: Matrix INSTAL
Primul si singurul program informatic existent pe piata romaneasca care permite accesul utilizatorului la versiunea completa a reglementarilor tehnice in vigoare - normative, instructiuni, ghiduri, specificatii - pentru proiectarea si executia lucrarilor de instalatii pentru constructii. In programul Matrix Instal sunt incluse reglementarile tehnice in vigoare conform ultimei liste de normative propuse de MDRAP.

Prima versiune a programului Matrix Instal a aparut in 2003. Incepand cu 16.02.2017 este disponibila versiunea 8.2 a produsului actualizata conform listei M.D.R.A.P. valabila la nivelul anului 2017.

Reglementari tehnice incluse in Matrix Instal:
 
ELECTRICE
I 43-1989
I 18/1-2001
NP 061-2002
NP 062-2002
NP 099-2004
NP 099-2004 completare
I 7-2011
NTE 006/06-2000
NTE 007/08-2000
Regulament autorizare electricieni, verificatori proiecte, responsabili tehnici executie, experti instalatii electrice
Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice
GEx 12-2015
*I 18/2-2002
*I 7/2-2001
*I 7-2002
*GP 052-2000
*I 20-2000
*NTE 001/03-2000
*NTE 003/04-2000
*NTE 005/06-2000
*NTE 010/11-2000
*NTE 101/08-2000
*NTE 401/03-2000

SIGURANTA LA FOC
C 58-1996
P 118-1999
MP 008-2000
ST 040-2000
GP 055-2000
NP 046-2000
GP 063-2001
GT 030-2001
GT 049-2002
GT 050-2002
GP 069-2002
NP 071-2002
NP 073-2002
NP 127-2009
P 118/2-2013
P 118/3-2015
*NP 086-05
*Ordinul nr. 217/2005
*I 18/2-2002
*SC 003-1999
*PC 021-2001
*Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
*Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
*Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor
*Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standardele europene armonizate si ale specificatiilor tehnicerecunoscute din domeniul produselor pentru constructii
*DISPOZITII GENERALE privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
*DISPOZITII GENERALE privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
*METODOLOGIE de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
*METODOLOGIE de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor
*NORME METODOLOGICE de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
*DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
*DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
*DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
APA SI CANALIZARE
I 44-1993
NP 003-1996
NP 036-1999
PC 021-2001
GP 071-2002
GP 074-2002
GE 046-2002
GP 087-2003
NP 091-2003
NP 084-2003
GE 052-2004
GP 106-2004
NP 118-2006
NE 035-2006
NP 128-2011
NP 133-2013, cu modificari si completari
Ordinul 3.218-2016
GP 127-2014
I 9-2015
P 96-2015
*I 9/1-1996
*I 9-1994
*SC 003-1999
*GT 018-1997
*I 22-1999
*P 28-1984
*P 28/2-1988
*NP 028-1998
*I 30-1975
*P 66-2001
*NP 032-1999
*NP 088-2003
*NP 089-2003
*SC 002-1998
*NTPA 001-2002
*NTPA 002-2002
*NTPA 011-2002
*NP 107-2004
*GP 043-1999
*I 8-1978
*P 84-1988
*I 1-1978
*ST 018-1997

PROTECTIA INSTALATIILOR CONTRA AGENTILOR
I 14-1976
C 170-1987
C 225-1987
PC 1/1-1993
P 127-1994
GP 013-1996
GP 030-1998
GP 033-1998
GP 036-1998
GE 045-2002
GM 018-2003
GM 017-2003
GE 054-2006
GP 070-2002
ST 050-2006
GP 121-2013
GE 030-2014
ST 049-2014
*C 46-1986
*ST 049-2006
*GE 030-1997
*GE 053-2004
*GP 111-2004
*GP 107-2004

TERMICE, CONDITIONAREA AERULUI, GAZE
I 38-1981
I 35-1982
I 39-1982
I 40-1982
I 42-1985
GP 017-1996
GT 016-1997
NP 018-1997
ME 002-1997
GT 015-1997
GT 017-1997
GT 014-1997
GT 018-1997
ST 020-1998
GP 041-1998
GT 022-1999
I 31-1999
I 33-1999
NP 031-1999
ST 023-1999
NP 037/1-1999
NP 037-1999
GP 039-1999
ST 024-2000
GP 051-2000
NP 048-2000
GP 056-2000
GP 057-2000
GT 029-2001
ST 046-2001
GT 028-2001
GT 032-2001
I 36-2001
GP 066-2002
NP 029-2002
GP 067-2002
NP 058-2002
NP 059-2002
MP 028/2003
I 5-2010
I 13-2015
GEx 011-2015
Regulament pentru atestarea verificatorlior de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele.sistemele din sectorul gazelor naturale
Ordinul 104-2016
Ordinul 32-2012
Regulament pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente autorizatiilor
Ordinul 103-2016
Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale
Ordinul 105-2016
Normativ NTPEE - 2008, cu modificari si completari
Ordinul 19-2010
Ordinul 111-2013
Ordinul 179-2015
*I 13-2002
*I 13/1-2002
*ST 018-1997
*I 26-1973
*I 5-1998
*I 5/1-1994
*I 5/2-1998
*I 29-1977
*NP 047-2000
*NP 049-2000
*MP 024-2002
*GT 037-2002
*MP 017-2002
*SC 007-2002
*SC 005-2000
*SC 004-2000
*ME 005-2000
*I 37-1981
*SC 002-1998
*I 6-1998
*I 6/1-1998
*I 6/PE-2000
*I 6/1/PE-2000
*M. OF. Nr. 173/27.02.2004
*M. OF. Nr. 173bis/27.02.2004
VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE INSTALATII
C 204-1980
C 200-1981
C 205-1981
I 27-1982
C 56-1985
C 220-1985
C 180-1988
C 244-1993
C 247-1993
GT 019-1998
P 130-1999
C 150-1999
C 56-2002
NP 137-2014
NE 003-2015
*C 26-1985
*C 54-1981
*C 231-1989
*C 236-1991
*C 181-1988
*C 214-1983
*C 222-1985
CERINTELE STABILITE PRIN LEGEA 10/1995
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
RRS 1-1994
C 253/1-1994
C 253/0-1994
P 136-1995
NP 006-1996
NP 008-1997
ST 017-1997
NC 001-1999
PCC 003-1999
GT 024-1999
GE 040-1999
NP 068-2002
NP 079-2002
NP 065-2002
NP 066-2002
GT 051-2002
GT 058-2003
GT 059-2003
GT 060-2003
GP 063-2001
NP 102-2004
GT 047-2002
GT 045-2002
GT 046-2002
Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren
Indrumar privind educatia si protectia elevilor in caz de cutremur
PCC 022-2008
ST 051-2013
NP 135-2013
ST 052-2014
PCC 018/019-2015
PCC 020/023-2015
PCC 021-2015
PCC 022-2015
PCC 024-2015
*GT 030-2001
*GP 069-2002
*NP 086-2005
*Ordinul nr. 217/2005
*P 118-1999
*MP 008-2000
*NP 046-2000
*GP 055-2000
*GT 049-2002
*GT 050-2002
*ST 040-2000
*C 58-1996
*C 300-1994
*NP 073-2002
*NP 071-2002
*PCC 008-2000
*PCC 010-2000
*PCC 011-2000
*PCC 012-2000
*PCC 013-2000
*PCC 014-2000
*PCC 015-2000
*PCC 021-2000
*GT 063-2004
*C 125-2005
*NP 127-2009

PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR
MP 012-2001
SC 006-2001
MP 013-2001
GT 038-2002
GT 036-2002
MP 019-2002
NP 060-2002
MP 037-2004
GP 109-2004
GP 110-2004
Mc 001/1-2006
Mc 001/2-2006
Mc 001/3-2006
Mc 001/4-2009
Mc 001/5-2009
Mc 001/6-2013
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri
Ordinul 996-2016
Gex 009-2013
Gex 010-2013
GP 123-2013
SC 007-2013
GEx 012-2015
GEx 011-2015
GEx 013-2015
Regulament privind atestarea auditorilor energetici din industrie
PCC 001-2013
Ordinul 3457-2013

* Aceste reglementari tehnice nu mai fac parte din lista M.D.R.A.P. 2016.

Toate reglementarile tehnice din programul Matrix Instal sunt grupate in categorii de lucrari - electrice, apa si canalizare, termice, conditionarea aerului, gaze, siguranta la foc - existind posibilitatea accesului la reglementari atit prin categoria de lucrari din care fac parte, cit si prin indicativul acestora; in afara versiunii complete a reglementarii, produsul permite accesul la un anumit capitol/subcapitol din reglementare, precum si cautarea unor cuvinte cheie din normativ.

Prima versiune a programului Matrix Instal a fost operationala in anul 2003 si pana acum acest produs a fost achizitionat de mai mult de 400 de clienti.

Cerinte minime pentru instalare:
- sistem de operare: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10 cu Internet Explorer instalat;
- hard disk(spatiu liber): 150 MB;
- unitate optica: DVD-ROM;

Cerinte minime pentru utilizarea programului pe flash memory:
- sistem de operare: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10 cu Internet Explorer instalat;
- port USB;

Acest produs software are o perioada limitata de suport de 6 luni.
Suportul se asigura prin platforma de suport Matrix Rom (http://support.matrixrom.ro).

Puteti sa achizitionati Matrix Instal direct de la sediul nostru sau prin colet postal (cu plata ramburs) expediat in urma unei comenzi scrise sau in urma unei comenzi on-line.

Comanda on-line
Abonare versiune online

Pret pe DVD:
1650 lei (inclusiv TVA) - instalare pentru un singur calculator
1000 lei (inclusiv TVA) - fiecare licenta suplimentara pentru mai mult de un calculator
intre 200 lei si 1615 lei (inclusiv TVA) - actualizare la ultima versiune pentru fiecare licenta (pretul este in functie de data achizitiei versiunii initiale)

Pret pe flash memory:
2000 lei (inclusiv TVA) - licenta pe flash memory pentru utilizatorii noi
1500 lei (inclusiv TVA) - licenta pe flash memory pentru utilizatorii care dispun deja de o licenta Matrix Instal instalata pe un calculator
intre 200 lei si 1665 lei (inclusiv TVA) - actualizare la ultima versiune pentru fiecare flash memory (pretul este in functie de data achizitiei versiunii initiale)

Abonament versiune online:
450 lei (inclusiv TVA) - abonament pe 3 luni (actualizari trimestriale gratuite)
600 lei (inclusiv TVA) - abonament pe 6 luni (actualizari trimestriale gratuite)
1050 lei (inclusiv TVA) - abonament pe 12 luni (actualizari trimestriale gratuite)

Daca doriti sa incercati Matrix Instal, puteti downloada versiunea demo gratuita.

Download demo